Program opieki nad zabytkami Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 1 min read

Rozpoczęły się prace zmierzające do opracowania projektu „Powiatowego programu nad zabytkami Powiatu Tucholskiego.”

Podstawę do podjęcia tych działań stanowi uchwała nr 241/420/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego: https://bippowiat.tuchola.pl/?app=uchwaly&nid=14519&y=2023&which=Zarz%C4%85du+Powiatu+Tucholskiego

Zgodnie z przytoczoną uchwałą, informacja o rozpoczęciu prac udostępniona zostaje publicznie oraz przekazana zostaje zainteresowanym samorządom i instytucjom. Pierwszym krokiem do realizacji zadania będzie powołanie przez Starostę Tucholskiego zespołu do spraw opracowania projektu, działającego pod przewodnictwem Wicestarosty Zenona Poturalskiego. Bazę wyjściową do prac zespołu stanowić będzie poprzednia wersja programu, przyjęta uchwałą nr IX/69/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego. https://bippowiat.tuchola.pl/index.php?bip_id=12596&cid=1305&q=nad+zabytkami

Po przygotowaniu projektu programu i uzgodnieniu go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zostanie on przedłożony Radzie Powiatu Tucholskiego.

Dodatkowe informacje dostępne są mailowo pod adresem powiat@tucholski.pl lub pod numerem telefonu 52 55 90 738.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza