Obrady Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Estimated read time 2 min read

W Ciechocinku zakończyły się dwudniowe (27-28 kwietnia) obrady Komitetu Monitorującego naszego nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027. Gremium zatwierdziło m.in. pakiety kryteriów wyboru projektów w naborach wniosków adresowanych do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Zebrani wysłuchali też przygotowanej przez Urząd Marszałkowski informacji na temat środków przeznaczonych na wzmocnienie potencjału tych instytucji.

Unijne zasady korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – to jeden z dwóch filarów finansowych, na których opiera się budżet FEdKP, drugim jest  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – obligują nas do zapewnienia aktywnego udziału partnerów społecznych, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tej części polityki społecznej samorządu województwa, którą realizujemy dzięki środkom tego funduszu. Chodzi o politykę w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego. Oznacza to m.in. konieczność przeznaczenia części środków programu regionalnego na wsparcie podmiotów trzeciego sektora.

Zgodnie założeniami, jest to 1,3 mln euro – 600 tys. euro dla organizacji pracowniczych i organizacji pracodawców, 700 tys. euro dla ngo-sów, z przeznaczeniem m.in. na szkolenia oraz na budowanie sieci kontaktów i wzmocnienie narzędzi dialogu społecznego.

Dyrektor marszałkowskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka przedstawił dziś założenia wojewódzkiego planu rozwoju usług społecznych w perspektywie 2021-2027, w tym te związane z deinstytucjonalizacją tego segmentu usług. Plan ten będzie w najbliższym czasie przedmiotem obrad zarządu województwa.

Komitet przyjął też uchwałę, która otwiera drogę do uruchomienia zwrotnych instrumentów finansowych finansowanych w ramach FEdKP. Chodzi o nisko oprocentowane lub częściowo umarzane pożyczki udzielane nie tylko przedsiębiorstwom, ale również na przykład gminom inwestującym w rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. Na ten cel przeznaczamy 180 mln euro (10 proc. wartości programu).


(red.)

Mat. nadesłane.

Departament Funduszy Europejskich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza