Program grantowy dla KGW „Eko-gospodyni”

Estimated read time 2 min read

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „Eko-gospodyni”, w którym łączna pula dofinansowani to 100 tys. złotych!

Dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

 1. organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,
 2. organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),
 3. organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,
 4. organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,
 5. organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.
 6. doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych,
 7. doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku,

Zasady udziału w Programie grantowym:

 • Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy Projekt, w którym przedstawia działania w zakresie edukacji ekologicznej i/lub promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.
 • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów wynosi 100 tys. zł!
 • Projekt może zostać dofinansowany grantem do wysokości 8 tys. zł!
 • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 23:59 na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator
 • Jedno KGW może złożyć tylko jeden Wniosek!
 • Więcej szczegółowych informacji na temat Programu grantowego można znaleźć Regulaminie.
 • Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi do dnia 15 września 2023 r.

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w Program grantowy „Eko-gospodyni”.

Wspólnie zadbajmy o środowisko w naszych społecznościach lokalnych! J

 Szczegółowych informacji udziela Organizator pod następującymi numerami telefonów:  695-002-748 oraz 695-650-476, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej na konkurs@pomaganie-krzepi.pl lub wiadomości za pomocą profilu Facebook Fundacji www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza