0 6 min 11 miesięcy

Starosta Tucholski wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi zainicjowali w bieżącym miesiącu wydarzenie pod nazwą „MAJ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano spotkania w formie wykładów we współpracy z instytucjami z terenu powiatu tucholskiego oraz jedną z Bydgoszczy. Poświęcone one były szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. Postawiono na przygotowanie inspirujących tematów pobudzających aktywność biznesową, nabycie nowych kompetencji, poszerzanie oraz uzupełnianie wiedzy.

Pierwszym wydarzeniem było zorganizowane w dniu 10 maja w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi szkolenie pod nazwą „Kompetencje opiekuna dzieci    w żłobku od A do Z”, które poprowadziły Panie: Agnieszka Sierosławska kierująca żłobkiem „Bajkowa Kraina” w Cekcynie oraz Anna Gruzla – trener i szkoleniowiec z Częstochowy.

Osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskały informacje: kto może być opiekunem dzieci w żłobku, jakie trzeba mieć wykształcenie do wykonywania tej pracy oraz na czym ona polega. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem (przybyło na nie 12 osób), tym samym PUP w Tucholi postanowił przeznaczyć środki finansowe na zorganizowanie szkolenia grupowego pod nazwą „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, które umożliwi osobom bezrobotnym podjęcie pracy w tym zawodzie.

Kolejne spotkania odbywały się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Wsparcia przy ul. Kościuszki 16 w Tucholi.

Dnia 11 maja pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Inspektoratu  w Tucholi Pani Dorota Krawczyk przedstawiła prelekcję w temacie rozliczenia rocznej składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych lub ryczałtem. PUP, zgodnie z sugestią Kierownika Inspektoratu, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – termin spotkania celowo wyznaczono w pierwszej połowie miesiąca, ponieważ do dnia 22 maja br. każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która  w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Spotkanie pozwoliło uczestnikom na szczegółowe poznanie nowego obowiązku. Pracownik ZUS odpowiedział na wiele pytań  i w bardzo przystępny sposób wyjaśnił zawiłości tematu.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem – udział w nim wzięło 20 osób.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „MAJ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH” dotyczyło nowelizacji Kodeksu pracy i odbyło się w dniu 15 maja. Zaproszony inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy – Pani Ewa Weśniuk – przygotowała teoretyczny panel wykładowy prezentujący wszelkie zmiany wchodzące w życie od kwietnia bieżącego roku. Prezentacja przybliżyła słuchaczom ciekawe przykłady dotyczące m.in. zmian w umowach o pracę, nowych obowiązków informacyjnych pracodawców, pracy zdalnej, równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracowników. Inspektor pracy podzielił się także informacjami dotyczącymi wykrytych nieprawidłowości w trakcie kontroli w zakładach pracy, co również było bardzo edukacyjne – szczególnie dla pracodawców, spośród 24 uczestników spotkania – 20 stanowili właśnie pracodawcy.

Po zakończonej prelekcji uczestnicy mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi refleksjami.

Cykl spotkań zakończył się dnia 18 maja prelekcją Urzędu Skarbowego w Tucholi, którą przedstawiła Pani Lucyna Mindykowska. W formie prezentacji multimedialnej przybliżono e-usługi przygotowane przez Ministerstwo Finansów, zachęcając do korzystania z: e-Urząd Skarbowy i Twój e-PIT. Urzędnik omówił także sposób samodzielnego umawiania wizyt w Urzędzie Skarbowym. Zachęcał do wyboru takiego sposobu wizyty i przedstawił płynące z tego korzyści. Jednym z punktów tego spotkania były również pytania ze strony uczestników, których przybyło tego dnia 13. Najczęściej dotyczyły one kwestii zmian w rozliczeniach PIT w roku bieżącym oraz nadpłat podatkowych i wyjaśniania przyczyn ich powstania. Co bardzo ważne promowano także wysokie standardy obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową, a przedsiębiorcami relacji opartych na wzajemnej życzliwości i profesjonalizmie.

Uczestnicy wszystkich spotkań zgodnie podkreślili potrzebę organizowania takich wydarzeń – zarówno tych, które dają możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, jak i typowo informacyjnych prowadzonych przez pracowników instytucji państwowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi biorąc pod uwagę zapotrzebowanie przedsiębiorców zamierza przygotować w drugiej połowie bieżącego roku kolejne spotkania informacyjne w następujących tematach: rozliczenia VAT (w tym VAT w obrocie międzynarodowym i slim VAT3), pozyskiwanie funduszy unijnych, pozyskiwanie dofinansowania z ZUS na profilaktykę BHP, dofinansowanie i rozliczanie z PFRON, zmiany kadrowe.


(red.)

tucholski.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

Fot. PUP Tuchola