„Flisak” przewiózł już ponad 5 tysięcy pojazdów!

Estimated read time 3 min read

Nowa przeprawa promowa pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem cieszy się ogromną popularnością. W tygodniu skraca podróże wielu mieszkańcom, w weekendy jest popularnym celem wycieczek. W czasie pierwszego miesiąca okresu rozruchowego „Flisak” przewiózł prawie 7 tysięcy pasażerów i 5 tysięcy pojazdów. Harmonogram kursowania promu na stronie www.zdw-bydgoszcz.pl

– Przeprawa promowa jest udogodnieniem dla mieszkańców, którzy chętnie korzystają z niej, aby skrócić czas i drogę swojej podróży. Jest też obecnie popularną atrakcją turystyczną, a na podkładzie często pojawiają się wycieczki, w tym szkolne  – mówi  marszałek Piotr Całbecki.

W maju „Flisak” przewiózł:

  • 4600 pojazdów,
  • 1300 rowerów,
  • 250 motocykli,
  • 6700 pasażerów.

Największą popularnością cieszą się rejsy w weekendy. Jednostka kursuje wówczas z kompletem pojazdów (do 15 pojazdów osobowych). Na przyczółkach często tworzy się kolejka pojazdów. Duże obłożenie mają także kursy w godzinach popołudniowego szczytu w dni powszednie.  W czasie okresu próbnego (będzie trwał do końca sierpnia) i za który odpowiada wykonawca korzystanie z jednostki dla podróżnych jest bezpłatne.

Przeprawa promowa pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem jest połączeniem sezonowym. Kursowanie jednostki uzależnione jest od warunków pogodowych i stanu Wisły. Za bezpieczeństwo pasażerów odpowiada wyszkolona załoga zakontraktowana przez wykonawcę. Ponadto przy przyczółku soleckim znajduje się stanica Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prom jest jednostką boczno-kołową z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajduje się miejsce dla 15 samochodów osobowych lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych. Na dziobie i rufie zamocowano klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana jest sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie znalazły się miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.

W ramach inwestycji przebudowano drogę wojewódzką po stronie Solca i Czarnowa na odcinku 2,5 km. Od podstaw powstały konstrukcje dróg, parkingów, zatok autobusowych i przyczółków (każdy wyposażony w dwa stanowiska promowe). Od strony Solca dodatkowo wybudowano wzdłuż ulicy Żeglarskiej chodnik, przejścia dla pieszych i kanalizację deszczową, poprawiono geometrię skrzyżowań ulic Żeglarskiej z Bydgoską i Kościuszki oraz ułożono na tych ulicach nowe nawierzchnie.

Wartość całej inwestycji, czyli budowy drogi do strony Czarnowa, budowy i modernizacji na terenie Solca Kujawskiego, budowy przyczółków oraz jednostki promowej  to ponad 22 mln złotych. Zadanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Nazwę promu wyłonił konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski i Miasto Solec Kujawski.

Prom pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem  funkcjonował także w okresie międzywojennym. Służył wówczas głównie do przewozu warzyw i owoców. Podobna przeprawa funkcjonowała także w Chełmnie do czasu wybudowania mostu.


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza