0 2 min 9 miesięcy

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczy dziś (6 lipca) w Brukseli w oficjalnym spotkaniu członków Europejskiego Komitetu Regionów z grupą deputowanych ukraińskiego parlamentu (Rady Najwyższej). Wśród tematów rozmów m.in. planowane reformy ukraińskiej administracji i ukraińskiego prawa w duchu standardów Unii Europejskiej oraz udział europejskich, w tym polskich firm w powojennej odbudowie Ukrainy. Zdjęcia w załącznikach: fot. Mieszko Matusiak/UMWKP.

Wśród ukraińskich gości są członkowie parlamentarnej komisji ds. polityki terytorialnej i samorządu oraz przedstawiciele Centrum Reform Politycznych i Prawnych, ukraińskiego think tanku, który walczy z korupcją w administracji i promuje reformy, które pozwolą na przyszłe funkcjonowanie Ukrainy w zjednoczonej Europie. Celem tej ukraińskiej misji w Brukseli są promocja przyszłej akcesji tego kraju do Unii Europejskiej oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania europejskich gremiów, w tym Komitetu Regionów, oraz funkcjonowaniem zdecentralizowanej administracji regionalnej i lokalnej w krajach europejskich.

– Powiem za Janem Pawłem II: Ukraina jest częścią Europy. Proces integracyjny potrwa oczywiście jakiś czas i nie będzie prosty, ale jest oczywiste, że nasi wschodni sąsiedzi weszli już na ścieżkę integracji europejskiej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Ukraińscy deputowani i eksperci odbywają też dziś i jutro (6 i 7 czerwca) w Brukseli spotkania w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej i w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Mieszko Matusiak/UMWKP