0 2 min 9 miesięcy

Cekcyńska Inicjatywa Społeczna otrzymała wsparcie od marszałka w wysokości 2000 złotych na imprezę ,,3maj formę na majówkę w Borach Tucholskich”.

Rajdy piesze, rowerowe, konkursy i kampanie promocyjne – te i wiele innych wydarzeń w regionie odbywa się dzięki dofinansowaniu z budżetu samorządu województwa. w tym roku na realizację projektów z zakresu rozwoju i promocji turystyki przeznaczono łącznie 200 tysięcy złotych.

– Przedsięwzięcia i imprezy przygotowywane przez organizacje pozarządowe to ważny wkład w rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz popularyzację i upowszechnianie turystyki na Kujawach i Pomorzu. To dzięki takim inicjatywom atrakcyjność turystyczna naszego województwa rośnie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pieniądze trafiły do 29 organizacji pozarządowych z regionu w ramach konkursu ,,Rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim”.

Lista wszystkich projektów.

 Dotacje dla pozarządówek w liczbach:

  • 200 tysięcy złotych na realizację projektów wspierających rozwój i promocję turystyki w regionie
  • 29 projektów z regionu otrzymało wsparcie na realizacje zadań w tym konkursie
  • 48 tysięcy – najwyższa dotacja przyznana w tym konkursie
  • 7 milionów złotych na realizację projektów NGO z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

Samorząd województwa corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

W tym roku w puli środków blisko 7 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 20 konkursów.


(red.)

Na pdst. mat. nadesłanych.