0 7 min 9 miesięcy

Parlamentarzyści, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele środowisk biznesowych spotkali się w piątek (21 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim, by rozmawiać na temat sieci kolei dużych prędkości (KDP) powstającej w Polsce w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Proponowana sieć KDP, która ukształtuje i spetryfikuje relacje transportowe w kraju na wiele dziesięcioleci, a która praktycznie pomija najważniejsze miasta naszego regionu, nie jest dla nas satysfakcjonująca. Zebrani uzgodnili powołanie zespołu, który będzie pracował nad rozwiązaniami korzystnymi dla województwa i lobbował  na ich rzecz.

– My mówimy o kolei dużych prędkości jako o projekcie cywilizacyjnym. Chodzi nam m.in. o przebudowę węzłów komunikacyjnych w głównych miastach regionu, czyli Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy. Co to oznacza, można zobaczyć np. w Antwerpii, gdzie krzyżują się linie szybkich połączeń międzynarodowych, kolejowe linie regionalne i lokalny transport publiczny. Proponujemy przeprowadzenie linii kolei dużych prędkości w najwyższych standardach przez centra Włocławka, Torunia i Bydgoszczy i dalej w stronę Szczecina. Zakładana modernizacja linii nr 18 nas nie zadowala – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

– Nie można prowadzić tego rodzaju projektów bez podmiotów, które reprezentują lokalne społeczności, bez samorządowych władz województwa reprezentujących dwumilionowy region. Kolej dużych prędkości nie interesuje nas jako przedsięwzięcie tranzytowe, ale jako projekt, z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza – wyjaśniał gospodarz województwa w maju, przed pierwszym publicznym spotkaniem w tej sprawie.

 

Centralny Port Komunikacyjny, nad powstaniem którego trwają obecnie zaawansowane prace, to przyszły wielki hub komunikacyjny między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 kilometrów na zachód od stolicy na obszarze 3 tysięcy hektarów zostanie wybudowany port lotniczy, który początkowo będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Na program kolejowy inwestycji składa się budowa 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących ze wszystkich polskich regionów do Warszawy i CPK. Każda ze szprych składać się będzie z nowych linii o standardzie dużych prędkości oraz ze zmodernizowanych elementów istniejącej infrastruktury kolejowej. Docelowo powstać ma prawie 2 tysiące kilometrów nowych torów.

Realizacja tej inwestycji wprowadzi trwałe zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej kraju, definiując na nowo kwestie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionów i poszczególnych ośrodków.

Podczas dzisiejszego spotkania samorząd województwa reprezentowali również przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Stanisław Pawlak, Roman Jasiakiewicz, Jacek Chmarzyński i Tadeusz Pogoda.


(red.)

Mat. nadesłane.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP