0 3 min 8 miesięcy

Informacja dla rolników w sprawie suszy – złóż wniosek poprzez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”.

Burmistrz Tucholi informuje, iż w wyniku wystąpienia suszy na terenie gminy Tuchola rolnicy w celu oszacowania strat w uprawach mają obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Jeżeli rolnik nie zgadza się z oszacowaniem szkód przez aplikację ma możliwość, aby doszacowania szkód dokonała również gminna komisja powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Wówczas powinien dokonać zgłoszenia w terminie umożliwiającym szacowanie strat. Jest to rozwiązanie dla rolników, którzy nie zgadzają się z wynikiem szacowania szkód przez aplikację. Wówczas rolnik składa dwa wnioski: pierwszy przez aplikację oraz drugi do komisji gminnej.

WARUNKIEM OSZACOWANIA STRAT PRZEZ KOMISJĘ JEST POZOSTAWANIE CAŁEJ UPRAWY NA POLU W DNIU SZACOWANIA STRAT!

Jeżeli komisja nie oszacuje szkód ze względu na brak wniosku rolnika lub też w związku z wcześniejszym zebraniem plonów, to rolnik, który złoży wniosek w aplikacji i tak otrzyma protokół i będzie mógł wnioskować o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję gminną nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i pozbawi możliwości ubiegania się rolnika o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat w wyniku tegorocznej suszy.

Wniosek o oszacowanie strat przez komisję, można pobrać poniżej z załącznika lub otrzymać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Tucholi  w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 52 56 42 532.

*Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe.

Link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w gminie Tuchola:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0416063/

 


(red.)

tuchola.pl