Pieniądze na wycieczki, obozy i zajęcia integracyjne

Estimated read time 2 min read

Ponad ćwierć miliona złotych z budżetu województwa otrzymały kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe na realizację projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży. Młodzi mieszkańcy Kujaw i Pomorza uczestniczą w wycieczkach, obozach, warsztatach oraz zajęciach integracyjnych.

 

Wśród organizacji, które otrzymały dotacje są między innymi Fundacja Pomocy Samotnym Matkom z Torunia, Stowarzyszenie Oświatowe na rzecz Dzieci i Młodzieży Równe Szanse z Redecza Krukowego (powiat włocławski), Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” z Grzybna (powiat chełmiński).

Lista dofinansowanych projektów

Dotacje dla pozarządówek w liczbach:

    • 7 milionów złotych na realizację projektów NGO z budżetu województwa
    • 260 tysięcy złotych na realizację projektów wspierających rozwój dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
    • 14 tysięcy złotych – najwyższa dotacja przyznana w tym konkursie.

Samorząd województwa corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku w puli środków blisko 7 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 20 konkursów.

***

I szkoda tylko, że na liście projektów zabrakło jakiejkolwiek organizacji z Tucholi.[Przyp. Red.]


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza