0 3 min 8 miesięcy

Marszałek Piotr Całbecki oraz przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i radna województwa Katarzyna Lubańska przekazali dziś (8 sierpnia) umowy o finansowanie projektów przedstawicielom sześciu organizacji pozarządowych działającym w sferze usług społecznych. Łączna wartość grantów to ponad ćwierć miliona złotych. Źródłem finansowania są środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach  marszałkowskiego pakietu antykryzysowego.

– Finalizujemy program, który uruchomiliśmy w czasie pandemii Covid-19. Organizacje pozarządowe włączyły się wówczas w pomoc osobom szczególnie potrzebującym wsparcia w tych trudnych czasach – niepełnosprawnym, starszym, chorym – i środowiskom w trudnej sytuacji. Niosły pomoc psychologiczną, organizowały zbiórki i dostarczanie żywności. Pięćdziesięciu instytucjom trzeciego sektora już przekazaliśmy granty w wysokości do 100 tys. złotych ten przeprowadzenie tego typu projektów, dziś mamy sześć umów, a trzynaście kolejnych podpiszemy w najbliższym czasie. Łączna wartość grantów wynosi 7 milionów złotych – powiedział dziennikarzom przed dzisiejszą ceremonią marszałek Piotr Całbecki.

– Dla mnie najważniejsze w programach adresowanych do NGO-sów jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Bo u nas naprawdę na pierwszym miejscu jest człowiek. Inwestycje infrastrukturalne są oczywiście niezbędne, natomiast to projekty „miękkie” [społeczne] budują poczucie wspólnotowości – podkreśliła w swojej wypowiedzi przewodnicząca Elżbieta Piniewska.

Dzięki przekazanym dziś środkom Spółdzielnia Socjalna Wigor z Żalinowa w powiecie inowrocławskim organizuje lokalny klub seniora dedykowany osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z zajęciami poprawiającymi kondycję fizyczną oraz muzycznymi i rękodzielniczymi, pogadankami dotyczącymi zdrowego trybu życia i warsztatami psychologicznymi. Wartość grantu wynosi 37 tys. złotych.

Pozostałymi beneficjentami są instytucje trzeciego sektora działające w Bydgoszczy, Toruniu, Więcborku w powiecie sępoleńskim i Nowem w powiecie świeckim. W ramach przeznaczonych dla nich grantów finansujemy funkcjonowanie ośrodka dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz ich rodzin, a także warsztaty tematyczne dla młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie psychologiczne, pogadanki popularyzatorskie oraz spotkania z animatorami czasu wolnego dla seniorów.

Program realizuje samorząd województwa w partnerstwie z toruńskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu i bydgoską Wyższą Szkołą Gospodarki. Projektami objęto już łącznie 1 200 osób.

 


(red.)

Mat. nadesaąne.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP