0 1 min 8 miesięcy

26 sierpnia oraz 2, 16 i 30 września 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza na cykl bezpłatnych krajoznawczych wycieczek rowerowych pod wspólnym hasłem „Borowiacka szprycha”.

Uczestnicy trwającego 4 soboty cyklu będą mieli okazję pod opieką przewodnika poznać najciekawsze zakątki powiatu tucholskiego. Przewodnikami będą instruktorzy turystyki
rowerowej przeszkoleni w ramach projektu „Rowerem przez Powiat Tucholski – szkolenie instruktorów” realizowanego przy wsparciu Powiatu Tucholskiego.

Przebieg poszczególnych tras, regulamin udziału oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą wkrótce na profilu LGD Bory Tucholskie na FB oraz na stronie www.lgd.borytucholskie.pl

Liczba miejsc na poszczególne wyjazdy jest ograniczona. Uczestnicy muszą posiadać własny rower oraz umiejętności i kondycję niezbędną do udziału w imprezie. Biorą oni udział w imprezie na własna odpowiedzialność, organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW ani innych świadczeń.


(red.)

tucholski.pl