0 2 min 8 miesięcy

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej ogłasza nabór na BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY w zawodzie PSZCZELARZ.

w zakresie kwalifikacji prowadzenie produkcji pszczelarskiej (ROL.03)

Czas trwania kursu: 3 semestry (1,5 roku).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 razy w miesiącu, zajęcia w soboty i niedziele; istnieje możliwość zakwaterowania w internacie). Kwalifikacyjny kurs kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Pozytywny wynik egzaminu nadaje tytuł zawodowy PSZCZELARZA zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (612302). Ukończenie kwalifikacyjnego kursu w zawodzie pszczelarz pozwala na ubieganie się o dotacje unijne.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pasiekach w regionie (wymiana doświadczeń). Opieramy się o wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków.

Pszczelarz:

  • prowadzi produkcję pszczelarską,
  • wybiera miejsce stacjonowania pasieki,
  • rozróżnia, buduje ule i sprzęt niezbędny do prowadzenia pasieki,
  • poprawia bazę pożytkową poprzez sadzenie gatunków roślin wykorzystywanych przez pszczoły,
  • pozyskuje produkty pszczele (miód, mleczko pszczele, wosk, pyłek, pierzga),
  • prowadzi sprzedaż produktów rolniczych oraz pszczelarskich,
  • promuje i wspiera działania proekologiczne w prowadzeniu pasieki.

Zapisy do 31.08.2023r. w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89a (sekretariat pok. nr 3 czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00), tel. 52 334 35 31, 52 336 37 53 e-mail: sekretariat-tcez@wp.pl

Kontakt z opiekunem grupy p. Michałem Słomińskim pod numerem telefonu 692 400 510.


(red.)

Info: tucholski.pl