0 1 min 7 miesięcy

To bez wątpienia największych w dziejach Tucholi inwestycja. Przyćmiła nawet dawny RIPOK (obecnie TIPOK). Modernizacja pierwotnie miała kosztować 51 mln zł ale to już historia, kosztuje  więcej.

Inwestycja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

działanie 2.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Uroczyste otwarcie zakładu nastąpi po wyborach.