Naładuj swoje akumulatory na szlakach Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Estimated read time 2 min read

Tucholski Park Krajobrazowy w ramach Kampanii edukacyjnej „Nasza Misja-Niska Emisja” zakupił energorower z pulpitem do ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz ściankę reklamową promującą niskoemisyjność i odnawialne źródła energii.

Wczoraj podczas pikniku z okazji Dnia Parków Krajobrazowych odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy mieli okazję naładować baterie w swoich telefonach siłą własnych mięśni. Najwytrwalsi otrzymali gadżety w postaci latarek na dynamo. Na stoisku edukowaliśmy o niskiej emisji polegającej na zmniejszeniu zużycia energii i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, co w efekcie prowadzi do ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Mówiliśmy też o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko przyrodnicze oraz zachęcaliśmy do zmiany codziennych nawyków w kierunku ograniczenia emisji energii. W warsztatach pomagali nam uczniowie z Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi. Tucholski Park Krajobrazowy zachęcał również do turystyki rowerowej, która jest nie tylko ekologiczna i niskoemisyjna, ale jednocześnie przyczynia się do poprawy naszej kondycji fizycznej.

Kolejną okazją do skorzystania z warsztatów i energoroweru będzie XXX. wystawa grzybów, która odbędzie się w dniach 4-5 października 2023 r. na dziedzińcu przed siedzibą Tucholskiego Park Krajobrazowego przy ul. Podgórnej 1.

Projekt jest realizowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz parki krajobrazowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym także Tucholski Park Krajobrazowy. Kampania została sfinansowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza