Spotkanie z Wojskowym Centrum Rekrutacji

Estimated read time 2 min read
27 września br. przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy wystawią mobilny punkt rekrutacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje na temat wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i do innych ochotniczych form służby wojskowej.

Jeśli jesteś zainteresowany/a służbą wojskową lub przeszkoleniem wojskowym przyjdź koniecznie! Dołącz do Wojska Polskiego i Zostań Żołnierzem RP
Spotkanie jest otwarte. Może w nim wziąć udział każdy niezależnie od tego czy jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, czy nie. Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, książeczkę wojskową (jeśli jest) oraz świadectwo ukończenia szkoły.
Do DZSW może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki: posiada obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, zdolność fizyczną  i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne, posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej).
Wstępnych informacji można zasięgnąć pod adresem: https://wcrbydgoszcz.wp.mil.pl
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy
27 września w godzinach: 09:00 – 12:00 Plac Wolności 23 89-500 Tuchola, sala 203
Informacje oraz zapisy pod numerami telefonów: 52 5590 814, 52 5590 816 oraz 52 5590 818.

(red.)

PUP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza