PIĘĆ ULIC ZMIENI OBLICZE – PONAD 9 MLN ZŁ DLA TUCHOLI!

Estimated read time 3 min read

Wyśmienite wiadomości dla naszej gminy. Ogłoszono wyniki naboru w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” Program Inwestycji Strategicznych. Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju.

Okazało się, że gmina Tuchola otrzyma dofinansowanie na budowę i przebudowę aż 5 ulic: ul. Kościuszki, ul. Grunwaldzkiej (część), ul. Piastowskiej, ul. Obrońców Polskości i ul. Kasztanowej w Tucholi. Dofinansowanie realizowane będzie w ramach dwóch projektów. Jednego złożonego przez gminę Tuchola i jednego, złożonego wspólnie przez wszystkie samorządy powiatu tucholskiego w ramach Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

„Wiem, jak ważne i oczekiwane przez mieszkańców są te inwestycje. Dlatego tym większą odczuwam radość, że będziemy mogli je zrealizować. Przyznane dofinansowanie wynosi aż 95% dla projektu obejmującego ulice Kościuszki, Grunwaldzką i Piastowską oraz 89,64% na ulice Kasztanową i Obrońców Polskości. Trzeba otwarcie przyznać, że tak niewielkiemu samorządowi jak nasz byłoby bardzo trudno udźwignąć ciężar finansowy tych zadań. Pewnie ich realizacja zajęłaby co najmniej kilka lat. Dziś już jednak wiemy, że to kwestia zaledwie jednego – przyszłego roku, kiedy planowane jest rozpoczęcie robót” – przyznaje z satysfakcją burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Poniżej szczegółowe informacje o projektach, które otrzymały dofinansowanie.

1. „Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010755C – ul. Kościuszki, 010735C ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C – ul. Piastowska w Tucholi”.

Zakres projektu obejmuje wykonanie: jezdni, chodników, miejsc postojowych w pasie drogowym, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, sygnalizacji świetlnej i kanału technologicznego oraz wycinki drzew i nasadzeń zastępczych, a także montażu małej infrastruktury.
Zaplanowano również likwidację kolizji z projektowaną infrastrukturą. W ramach budowy sieci oświetlenia drogowego planowane jest również doświetlenie przejść dla pieszych. W zakresie branży elektrycznej zaplanowano dodatkowo wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych w rejonie szkoły podstawowej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji określono na 30 czerwca 2025 r. A jej przewidywana wartość wynosi 10 119 933,42 zł, z czego kwota przyznanych środków wynosi 9 613 936,75 zł, a udział własny 505 996,67 zł.

2. Nazwa inwestycji: „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo–Gminnego”.
W zakresie realizowanym na terenie gminy Tuchola planowana jest budowa dwóch ulic: Kasztanowej i Obrońców Polskości w Tucholi. Pierwsza z nich to obecnie nieutwardzona droga wewnętrzna. Ma tu powstać ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0 m i długości 0,2 km o nawierzchni z kostki betonowej ze zjazdami indywidualnymi i dojściami do posesji. Taką samą nawierzchnię, wraz z podbudową, zyska również ulica Obrońców Polskości. Obecnie to droga gruntowa. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,5 m i długości 0,2 oraz zjazdy indywidualne i dojścia do posesji. W ramach inwestycji planowana jest też budowa dwóch łączników z kostki betonowej. Dzięki temu możliwy będzie przejazd z ul. Obrońców Polskości do biegnącej równolegle ul. Jana Pawła II. Aby drogę odwodnić, zaprojektowano też wykonanie kanalizacji deszczowej.
Realizacja tej inwestycji jest planowana do końca grudnia 2024 r. Jej przewidywana wartość to 1 593 608,91 zł, z czego kwota przyznanych środków wynosi 1 428 571,42 zł, a kwota udziału własnego 165 037,49 zł.

„Obecnie oczekujemy na przekazanie wnioskodawcom promes wstępnych” – podkreśla burmistrz. I dodaje, że wartości finansowe projektów mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.


(red.)
tuchola.pl

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza