Ograniczyć marnowanie żywności! Marszałek w Brukseli

Estimated read time 3 min read

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się wczoraj (7 listopada) w kwaterze głównej NATO z polskim przedstawicielem przy Komitecie Wojskowym NATO i Komitecie Wojskowym UE gen. Sławomirem Wojciechowskim, a dziś (8 listopada) występował na posiedzeniu unijnego forum ds. strat i marnowania żywności, podczas którego reprezentuje Europejski Komitet Regionów. W krajach Unii Europejskiej marnuje się co roku 20 proc. wyprodukowanej żywności – 88 mln ton. Jednocześnie na całym świecie 800 mln ludzi cierpi z powodu głodu.

Unijne forum ds. strat i marnowania żywności (EU Platform on Food Losses and Food Waste) powstało właśnie po to, by szukać sposobów na zapobieganie marnowaniu produktów spożywczych i uczynić europejskie systemy żywnościowe bardziej zrównoważonymi. Służy jako platforma debaty i wymiany dobrych praktyk oraz wypracowywania właściwych metod. Członkami są kraje członkowskie Unii Europejskiej, Europejski Komitet Regionów, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Program Środowiskowy ONZ, a także przedstawiciele sektora prywatnego (organizacje pozarządowe i organizacje producenckie/biznesowe wybrane na podstawie publicznego zaproszenia do składania wniosków).

– Lokalne i regionalne władze mają tu do odegrania ważną rolę jako promotorzy pożądanych postaw i działań, pozwalających na eliminowanie marnotrawstwa żywności poprzez  działania edukacyjne i organizacyjne podnoszące świadomość społeczną w tej dziedzinie. W Kujawsko-Pomorskiem promujemy np. system krótkich łańcuchów dostaw żywności oparty na produktach sprzedawanych bezpośrednio z lokalnych gospodarstw za pomocą sklepu internetowego. Marnowanie żywności musi być postrzegane w kontekście zrównoważonych systemów produkcji i dystrybucji oraz odpowiedzialnej konsumpcji – podkreślił w swoim dzisiejszym wystąpieniu w Brukseli marszałek Piotr Całbecki.

W posiedzeniu uczestniczą także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Debata dotyczy m.in. celów unijnej polityki w dziedzinie zrównoważonej produkcji i odpowiedzialnej konsumpcji żywności oraz propozycji legislacyjnych zmierzających do ograniczenia niekorzystnych zjawisk w tej dziedzinie.

Wczoraj marszałek Piotr Całbecki spotkał się z gen. Sławomirem Wojciechowskim, polskim przedstawicielem przy Komitecie Wojskowym NATO i Komitecie Wojskowym UE. Rozmowa dotyczyła m.in. ważnej pozycji naszego regonu na mapie instytucji NATO (w Bydgoszczy mieści się Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO), naszego zaangażowania we wspólnie organizowane wydarzenia w Brukseli (NATO Charity Bazaar, Polish Day in NATO SHAPE), obecności amerykańskich żołnierzy w Kujawsko-Pomorskiem i planowanych obchodów 25-lecia Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.


(red.)

Mat. nadesłąne.

Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza