Wybory do Sejmiku NGO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Estimated read time 2 min read

W związku z kończącą się kadencją Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Starosta Tucholski został poproszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu     o organizację w porozumieniu z RDPP Powiatu Tucholskiego wyborów do tego gremium.

Wybory przeprowadzone zostaną w dwuetapowej procedurze:

  1. Etap pierwszy – nabór kandydatów
  2. Etap drugi – głosowanie na zgłoszone kandydatury.

Kandydatem na przedstawiciela organizacji pozarządowych Powiatu Tucholskiego w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego może być osoba, która:

  • jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie powiatu tucholskiego lub prowadzącej aktywną działalność na tym terenie;
    •    jest pełnoletnia;
    •    nie była karana za przestępstwa z winy umyślnej.

Kandydatów do Sejmiku zgłaszają organizacje pozarządowe (zarejestrowane na terenie powiatu tucholskiego lub prowadzące aktywną działalność na tym terenie) poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego. Jedna organizacja może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przekazanie zgłoszenia (wzór w załączeniu) do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Powiatu Tucholskiego na jeden z następujących sposobów:

  • dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do siedziby Powiatu Tucholskiego, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola do 15 listopada dnia 2023 r.
  • przesłanie mailem podpisanego skanu na adres promocja@tuchola.pl do 15 listopada 2023 r.
  • dostarczenie osobiście lub przez pełnomocnika na spotkanie wyborcze 17 listopada 2023 r. do godz. 12:00, do sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi,   Pocztowa 7 B (budynek Książnicy Tucholskiej).

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub nie będą spełniały kryteriów formalnych, nie będą uwzględniane. Przewiduje się możliwość uzupełnienia zgłoszeń, w przypadku dostarczania ich z wystarczającym wyprzedzeniem.

Organizacje sieciowe mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Sejmiku NGO na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl do 15 listopada 2023 r.

Wybór przedstawiciela organizacji odbędzie w głosowaniu tajnym na spotkaniu wyborczym, które odbędzie się 17 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B (budynek Książnicy Tucholskiej). W głosowaniu uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji zarejestrowanych lub aktywnie działających na terenie powiatu tucholskiego, którzy przedstawią stosowne upoważnienie (wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma).

Formularz zgłoszeniowy


(red.)

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza