Patronat naukowy WSZŚ dla tucholskiego Nowodworka

Estimated read time 3 min read

Nasza tucholska uczelnia nie ma łatwego życia, oczywiście to kwestia naboru, tym samym pieniędzy za czesne. Są studenci, uczelnia przetrwa i tego sobie życzymy, teraz jej szanse znacznie wzrosną poprzez realizację świetnego pomysłu.

14 grudnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dr Krzysztof Kannenberg oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi Waldemar Ptak, podpisali umowę o wzajemnej współpracy dydaktycznej. Przy podpisaniu obecni byli Starosta Tucholski Michał Mróz, Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski, Członek Zarządu Powiatu Waldemar Kierzkowski oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Powiatu Tucholskiego Jan Przybysz.

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą, utworzoną przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” w skład którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego.  Aktualnie uczelnia oferuje możliwość kształcenia na trzech kierunkach studiów: inżynieria środowiska, leśnictwo i agroinformatyka. Liceum Ogólnokształcące w Tucholi powstało w 1937 r. i jest najstarszą szkołą średnią w Tucholi. W roku szkolnym 2022/2023 w tucholskim „Nowodworku” utworzono klasy o następujących profilach kształcenia: ekomedycznym, politechnicznym, humanistyczno-prawnym oraz filologiczno-artystycznym.

Zgodnie z umową WSZŚ w Tucholi objęła patronatem naukowym tucholskie liceum ogólnokształcące. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie organizowania i rozwijania szeroko definiowanych działań dydaktycznych i edukacyjnych oraz kreowania właściwych relacji społecznych. W ramach porozumienia uczniowie liceum będą mieli możliwość uczestniczenia w wybranych wykładach i ćwiczeniach prowadzonych dla studentów uczelni. Ponadto umowa umożliwia uczniom udział min. w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnię oraz stwarza pole do współpracy z samorządem studenckim uczelni. Ciekawym pomysłem jest stworzenie wspólnego forum dyskusyjnego studentów i uczniów liceum, będącego także przestrzenią do spotkań z autorytetami z różnych dziedzin wiedzy.

Należy wspomnieć, że jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracy, kilkudziesięciu uczniów liceum w roku akademickim 2022/2023 brało udział w wykładach organizowanych przez WSZŚ. Opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka biologii Ewelina Fojut.

Współpraca pomiędzy obiema jednostkami edukacyjnymi, w przekonaniu osób nimi kierujących jak i władz Powiatu Tucholskiego, ma przyczynić się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów liceum oraz pomóc im w bardziej świadomym wyborze przyszłej drogi edukacji na poziomie wyższym. Umocni także Tucholę jako ośrodek akademicki poprzez promocję w lokalnym środowisku Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza