Dobra edukacja kluczem do dobrej przyszłości /info Urząd Marszałkowski

Estimated read time 5 min read

Siłą rozwoju regionu są jego mieszkańcy: ich wiedza, umiejętności i aktywność. Finansowo wspieramy instytucje i dobre inicjatywy oraz młodych ludzi, którzy w zdobywaniu wiedzy upatrują szansy na rozwój osobisty i samorealizację. Działania samorządu w tej dziedzinie mają wpływ na rzeczywistość wszystkich placówek oświatowych w regionie.

– Edukacja była i jest priorytetem samorządowych władz województwa. Przyznajemy stypendia dla najlepszych uczniów, budujemy nowoczesne zaplecza dydaktyczne oraz wspieramy sztandarowe placówki regionu w rozszerzaniu możliwości badawczych i wzbogacaniu ofert edukacyjnych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Zależy nam, by dzieci i młodzież mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał, dlatego uczniom wszystkich typów szkół każdego roku przyznajemy marszałkowskie stypendia do 5 tys. zł rocznie. Dotychczas tego typu wsparciem objęliśmy blisko 12 tysięcy młodych ludzi. Łączna wartość wypłaconych uczniom stypendiów wyniosła 33,5 mln zł. Tylko w 2023 roku w ramach trzech programów edukacyjnych pieniądze trafiły do 1 482 uczniów (Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II – 575 osób, Humaniści na start – 406, Prymusi Pomorza i Kujaw – 501).

 • 3 programy edukacyjne
 • 1 482 uczniów
 • do 5 tys. złotych wsparcia rocznie

Dużą wagę przykładamy do rozwoju i modernizacji szkolnictwa zawodowego. Dzięki środkom unijnym warsztaty i pracownie kształcenia praktycznego w całym regionie zyskały nowoczesne wyposażenie, a uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Sześć nowych pracowni nauki zawodu dla poszukiwanych na rynku pracy przyszłych kucharzy, cukierników, piekarzy, przetwórców mięsa, fryzjerów i elektryków to efekt zakończonej w tym roku rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. Łączna wartość inwestycji to 12 milionów złotych, ponad połowa środków pochodzi z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Nowoczesne pracownie dla zawodowców

 

 • 6 nowych pracowni zawodowych
 • wartość inwestycji 12 mln złotych

Z dumą wspieramy rozwój szkół wyższych w województwie. Studenci i pracownicy dydaktyczni Politechniki Bydgoskiej korzystają od początku roku z nowego budynku w fordońskim kampusie uczelni, w którym oprócz reprezentacyjnej auli mieszczą się pracownie i laboratoria, studium językowe oraz centralny dziekanat. Inwestycja kosztowała 50 milionów złotych, na jej budżet złożyły się środki budżetu państwa i samorządu województwa oraz wkład własny uczelni. Politechnika Bydgoska – szkoła z przyszłością

 • 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni
 • 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemna
 • inwestycja 50 mln złotych

Działalność rozpoczęło Laboratorium Badawcze Systemów Funkcjonalnych Politechniki Bydgoskiej dedykowane badaniom rozwojowym pojazdów szynowych. Wartość inwestycji wynosi 8 mln złotych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Nowoczesne laboratorium badawcze Politechniki Bydgoskiej

 • wartość inwestycji 8 mln złotych

W maju otwarta została nowa siedziba Instytutu Medycyny Weterynaryjnej i przychodni weterynaryjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Według zgodnych opinii to najnowocześniejszy tego typu obiekt w kraju. Nowa siedziba uniwersyteckiej weterynarii

 • dwupiętrowy budynek
 • blisko 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni

Funkcjonalnie zaplanowaną przestrzeń do zabaw i rehabilitacji mają teraz do dyspozycji maluchy z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. Dzięki realizacji projektu powstało 21 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków (łącznie ośrodek dysponuje teraz 41). Łączna wartość inwestycji to 7 milionów złotych, z czego 4,8 mln zł to dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedszkole bydgoskiego Braille’a gotowe

 • 21 dodatkowych miejsc dla maluchów
 • wartość 7 mln złotych

Włodarze gmin i miast prowadzących placówki przedszkolne w naszym regionie podpisali porozumienia w sprawie udziału w pilotażowym projekcie „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza”. Projekt zakłada naukę języka angielskiego zgodnie z założeniami międzynarodowego programu powszechnej dwujęzyczności. Do pilotażowego etapu przystąpiło 31 przedszkoli. Angielski na co dzień dla 1,5 tys. maluchów

 • w etapie pilotażowym 31 przedszkoli
 • 1519 przedszkolaków
 • 200 nauczycieli
 • wartość projektu 5,2 mln złotych

Marszałkowskie programy stypendialne, adresowane do uchodźców z Ukrainy zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, przedsięwzięcia dotyczące podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów oraz nasza najnowsza inicjatywa, utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji to projekty, dzięki którym samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zdobył tytuł Samorządowego Lidera Edukacji, a marszałek Piotr Całbecki został wyróżniony tytułem Mecenasa Wiedzy. Edukacja to nasza specjalność

Placówki edukacyjne samorządu województwa:

 • Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
 • Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
 • Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
 • Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku.

(red.)

Mat. partnera.

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza