MIESZKAŃCY CHĘTNIE KORZYSTAJĄ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Estimated read time 2 min read

Tucholska Policja podsumowała zgłoszenia odnotowane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2023 roku. Za pośrednictwem tej platformy przekazano 519 sygnałów o miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów. Cieszy fakt, że mieszkańcy powiatu tucholskiego chętnie korzystają z tego narzędzia.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest internetową platformą służącą do wymiany informacji lokalnej społeczności z Policją. Za jej pomocą można przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w danej okolicy, które Policja będzie weryfikować. W naniesionym zagrożeniu istnieje możliwość dodania opisu oraz zdjęć, które z pewnością pomogą w dokładnej weryfikacji zgłoszenia. Co ważne, nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.

W 2023 roku mieszkańcy powiatu tucholskiego za pośrednictwem elektronicznej mapy przekazali 519 sygnałów, które według nich są niebezpieczne. Po weryfikacji, policjanci potwierdzili i wyeliminowali 141 zgłoszeń. W całym roku 2022 naniesionych zagrożeń na mapę było 448.  Cieszy fakt, że zainteresowanie Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, na terenie powiatu tucholskiego wzrasta.

Najczęstszymi kategoriami zgłaszanymi przez obywateli (z wyłączeniem ruchu drogowego) na terenie powiatu tucholskiego były:

  • Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
  • Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją,
  • Wałęsające się bezpańskie psy.
  • Z kolei spośród przypadków dotyczących ruchu drogowego, najbardziej newralgicznymi zagrożeniami wskazanymi przez mieszkańców były:
  • Przekraczanie prędkości,
  • Nieprawidłowe parkowanie,
  • Zła organizacja ruchu drogowego.

(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza