0 1 min 3 lata

W piątek 28 maja odbyły się  XXXIV sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Była ona szczególna z uwagi na fakt, że podczas jej obrad przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tuchola za 2020 rok oraz 15-sty raz udzielono absolutorium burmistrzowi Tucholi Tadeuszowi Kowalskiemu.


(red.)