Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Estimated read time 2 min read

8 lutego br. o godzinie 11:00 Powiat Tucholski wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w konkursie dotacyjnym na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

W związku z ogłoszonym przez Powiat Tucholski konkursem dotacyjnym dla organizacji pozarządowych (termin składania wniosków mija 15.02.2024 r.) zapraszamy organizacje  uprawnione do udziału w konkursie (w tym stowarzyszenia KRS, stowarzyszenia zwykłe, fundacje, KGW, OSP i inne) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na którym omówione zostaną m.in. zasady aplikowania o dotację, formularz oferty oraz kryteria oceny wniosków. Przewidujemy też możliwość konsultacji pomysłu na na projekt oraz indywidualnej konsultacji wniosku.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 lutego o godzinie 11:00, w sali nr 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi (w przypadku dużego zainteresowania miejsce spotkania może ulec zmianie). Na spotkanie zaprasza Powiat Tucholski wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego. Liczba miejsc ograniczona. W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem, osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie na podany adres mailowy, najpóźniej 7 lutego br.
Uwaga: Udział w spotkaniu nie jest obowiązkowy, nie wpływa on na ocenę złożonego wniosku.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/QBbXtHtPHYqsmv7J7

Link do dokumentacji konkursowej: https://www.tucholski.pl/asp/powiatowy-konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-2024,7,artykul,1,3269


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza