Nowa wspólna polityka rolna: kluczowa rola dla regionów – marszałek dziś przedstawia opinię w Brukseli

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT) Isilda Gomes, po serii konsultacji z interesariuszami z całej Europy i politykami, przedstawiają dziś (5 lutego) w Brukseli pierwsze założenia przygotowywanej przez nich opinii Komitetu Regionów na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Dokument będzie jednym z kluczowych dla przyszłości europejskiego rolnictwa.

– Wśród pytań, które sobie stawiamy w toku prac nad opinią, są m.in. te dotyczące wsparcia rolników, którzy zdecydują się na transformację gospodarstwa w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także kwestie dotyczące ograniczenia nieuczciwej konkurencji związanej z niekontrolowanym napływem importowanych produktów rolnych. Wierzę, że uda nam się osiągnąć konsensus wszystkich zainteresowanych stron także w kwestii kluczowej roli regionów  w zarządzaniu wspólną polityką rolną i w jej wdrażaniu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W toku konsultacji gospodarz naszego województwa i pani Gomes, która jest też burmistrzem portugalskiej gminy Portimão, spotkali się m.in. z interesariuszami reprezentującymi regiony oraz mniejsze jednostki administracyjne wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organizacje europejskich producentów rolnych, grupą roboczą Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” oraz przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) Norbertem Linsem.

Przyszłość rolnictwa na naszym kontynencie była też przedmiotem debaty, na którą marszałek Piotr Całbecki zaprosił w połowie stycznia do Przysieka pod Toruniem przedstawicieli środowisk rolniczych i związani z wsią samorządowców naszego regionu oraz ekspertów.

Zatwierdzenie projektu opinii przez NAT spodziewane jest 22 marca, przyjęcie przez Komitet Regionów ostatecznej wersji dokumentu podczas czerwcowego (19.06) posiedzenia plenarnego.


(red.)

Mat. nadesłane.

 fot. Mieszko Matusiak/UMWKP.

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza