0 1 min 2 miesiące

Powiat Tucholski rozpocznie realizację projektu o wartości 845 tys. zł zwiększającego bezpieczeństwo cyfrowe urzędu oraz 14 jednostek organizacyjnych.

W powiatowych systemach informatycznych przechowywane są wrażliwe dane osobowe oraz strategiczne informacje dotyczące mieszkańców i infrastruktury. Realizacja projektu zapewnianiającego im pełne bezpieczeństwo potrwa 2 lata. Finansowanie na poziomie 100% zapewni program „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Planowana jest aktualizacja Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, cykl audytów bezpieczeństwa i szkoleń dla pracowników, zakup oprogramowania, zakup agregatu prądotwórczego oraz drobnego wyposażenia do zabezpieczania danych.


(red.)

tucholski.pl