LXI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read

19 kwietnia 2024 r. o godzinie 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi rozpocznie się LXI sesja Rady Powiatu Tucholskiego.

Szczegółowy porządek obrad

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Ocena zasobów pomocy społecznej.
7.   Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i programach realizowanych przez jednostkę.
8.   Informacja o działalności Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1 w Gostycynie i nr 2 w Żalnie za 2023 r.
9.   Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2023 r.
10. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2023 r.
11. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi za 2023 r.
12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
 –     sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023,
 –     przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.
13. Przygotowanie do sezonu turystycznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2024 – 2027.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 marca 2024 r.
17. Składanie zapytań i interpelacji.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie sesji.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza