Raciąż (gm. Tuchola) pięknieje

Estimated read time 2 min read

Krajobraz Raciąża (gm. Tuchola) zmienia się a to za sprawą „budowy dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola – I etap”.

Oczywiście swój udział ma w tej inwestycji tucholskie PK. Zadanie polega na budowie dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, w miejscowości Raciąż wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Długości ulic objętych planowaną inwestycją:

 • – ul. Akacjowa: 203,81 m,
 • – ul. Jarzębinowa: 336,99 m.

Łączna długość ulic objętych planowanym przedsięwzięciem wynosi 540,80 m. Jest to I etap inwestycji.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje roboty branży drogowej i sanitarnej, w tym:

 • – wykonanie robót ziemnych,
 • – budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • – przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • – przebudowę przyłączy sieci wodociągowej,
 • – osłonięcie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi,
 • – wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • – ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,
 • – budowę jezdni, placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
 • – budowę wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,
 • – budowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej,
 • – budowę dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej żółtej,
 • – wykonanie zieleni niskiej,
 • – ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

Termin wykonania do 6.06.2024.

Wartość robót : 1 676 411,30 brutto


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza