Michał Folega w Nowym Jorku zebrał świetne recenzje

Estimated read time 1 min read

O podróży do USA znanego biografa rodziny Janta – Połczyńskich – Michała Folegi  już informowaliśmy. Jego wykład odbył się zgodnie z planem, a Fundacja Kościuszkowska w swoim profilu FB wystawiła mu wspaniałą notę.

To był wspaniały wykład wygłoszony wczoraj w KF w Nowym Jorku przez badacza i autora Michała Folega na temat  życia Walentyny i Aleksandra Janty Połczyńskich. Pani Janta Połczyńskia była jednyą z ostatnich żyjących członków Rządu RP na uchodźstwie, osobistym sekretarzem i powierniczką gen. Władysława Sikorskiego, Premiera Rządu RP na Uchodźstwie i dowódcy Wolnych Sił Zbrojnych RP. Była filantropką i wraz z mężem Aleksandrem: pisarzem, podróżnikiem i dziennikarzem, odegrała istotną rolę w upowszechnianiu polskiej kultury i literatury w Ameryce. Ich dom w Elmhurst w stanie Queens, stał się miejscem spotkań polskich artystów i intelektualistów uciekających przed reżimem komunistycznym.


(red.)

 Za Fundacja Kościuszkowska FB/

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza