Międzynarodowy Plener Artystyczny Tuchola – Mała Komorza 2024

Estimated read time 3 min read

Minął rok. I znowu w gościnnych murach pałacu w Małej Komorzy zagoszczą: zapach farb, biel papieru i płócien oraz trójkąty sztalug. Po raz kolejny udało się zebrać artystów z całej Polski, z Tucholi i z partnerskiego miasta Olching na plenerze Tuchola – Mała Komorza 2024.

Mat. z ubiegłego roku / archiwum TOKiS-PRESS TV NEWS

Plener, organizowany przez Tucholski Ośrodek Kultury pod dyrekcją pana Piotra Mówińskiego przy znaczącym wsparciu Burmistrza Tucholi pana Tadeusza Kowalskiego, ma na celu kontynuowanie tradycji spotkań malarskich w jakże malowniczych Borach Tucholskich.

W plenerze weźmie udział 17 artystów. Komisarzem artystycznym po raz drugi jest pan Adam Papke, któremu udało się zaprosić artystów z całej Polski. Z tucholskich artystów biorą udział osoby doświadczone w swej artystycznej pracy, jak i młode pokolenie artystów szukających swojej drogi w sztuce.

Plener, to czas na przeniesienie swojego warsztatu artystycznego na zewnątrz. Na kontakt z naturą, na oderwanie swojego umysłu od spraw dnia codziennego i możliwość skupienia się na swojej pracy artystycznej. To wyjście z zamkniętej przestrzeni pracowni na przestrzeń otwartą, nieograniczoną. Plener to także spotkania z innymi artystami, konfrontacje technik, stylów i warsztatów, które pozwalają z nowej perspektywy spojrzeć na swoje prace, wzbogacają doświadczenie i inspirują do nowych poszukiwań.

Dorobek artystyczny uczestników pleneru jest bardzo bogaty. Reprezentowane będzie gównie malarstwo i rysunek, ale także pojawią się fantastyczne formy z betonu. Plener także będzie służył edukacji młodzieży. Odbędą się warsztaty i konkurs dla młodych adeptów sztuki. Ponownie, jak w zeszłym roku, mam wielką nadzieję, że okolice Małej Komorzy i malowniczość pałacu sprawi, że na plenerze powstaną dojrzałe prace o wysokim poziomie artystycznym, że zawarte znajomości i przyjaźnie zaowocują w przyszłości kolejnymi spotkaniami. Powrót artystów z Polski i zagranicy do Małej Komorzy i Tucholi to dowód, że plenery organizowane przez miasto Tuchola są wydarzeniem potrzebnym i owocnym.

LISTA UCZESTNIKÓW PLENERU
TUCHOLA – MAŁA KOMORZA 2024

TUCHOLA
1. Justyna Wojciechowska
2. Małgorzata Obuchowska
3. Anna Narloch
4. Helena Kaczanowska
5. Mariusz Reszczyński
6. Wiktoria Timofiejewa

GRUPA AKWARELISTÓW
7. Joanna Bożek
8. Iga Lepianko
9. Izabella Ramsza
10. Milena Tys
11. Lech Grzegorzewski
12. Adam Papke
13. Zbigniew Papke
14. Andrzej Rabiega

OLCHING
15. Margot Vogl
16. Aleksandra Schmidt
17. Sissy Arzberger.


(red.)

Informacja: Adam Korytowski TOK Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza