0 1 min 6 miesięcy

Radni nie mieli najmniejszych wątpliwości, burmistrz Tucholi uzyskał absolutorium, przy nieobecności radnej Madej 14 głosów było „za”. Burmistrz ma powody do radości, a my zamykamy budżet gminny 2021 roku.


(red.)

Please follow and like us: