0 1 min 11 miesięcy

Minister Łukasz Schreiber w ważnej wypowiedzi dotyczącej również stosunków Polski z Unią Europejską. Mat. zarejestrowany 13 listopada br. w Śliwicach.


(red.).

Please follow and like us: