0 3 min 10 miesięcy

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Tuchola

Dziś (29.01) przypada jubileusz 102. rocznicy powrotu Tucholi do Macierzy. Tuchola wyzwoliła się spod jarzma zaborcy dopiero 29 stycznia 1920 r.

Drodzy Państwo!

W takiej chwili warto wspomnieć tamte czasy – warunki i atmosferę, w jakiej odradzało się państwo polskie z jego społeczeństwem. Jak z każdej historii, można i należy wyciągać wnioski, szukać wskazówek do postępowania – również w czasach współczesnych.

Druga Rzeczpospolita powstała na obszarze, który przez ponad 120 lat był rozdzielony przez trzy mocarstwa o odmiennej kulturze, systemie władzy, polityce i ustroju społecznym. Tak więc pod koniec 1918 roku w granicach nowego państwa pojawili się ludzie o różnych poglądach społecznych, kulturze pracy czy religii, a także narodowości.

Jednak mimo różnego rodzaju oczekiwań czy po prostu przyzwyczajeń i innych światopoglądów, udało się osiągnąć w ciągu kolejnych dwudziestu lat jednolity system wartości połączony z poczuciem przynależności państwowej i dumy narodowej.

Było to możliwe dzięki prospołecznemu nastawieniu nie tylko rządzących elit, ale także samego społeczeństwa. Chęć budowania wspólnej społeczności przewyższała naturalne różnice i sprzeczności interesów.

Drodzy Mieszkańcy

Takie dni jak ten przypominają nam, jak wielkim darem jest Ojczyzna i Wolność. Jednakże ta świadomość to nie tylko powód do dumy i radości, to również świadomość, że jesteśmy za tę wolność odpowiedzialni, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę, za nasz powiat i gminę.

Świętując ten szczególny jubileusz powrotu Tucholi do Polski, zapytajmy siebie samych, czy i jak realizujemy to zadanie – dbania o wolność.

Chciałbym, abyśmy razem zastanowili się nad tym, jak możemy poprawić wzajemne relacje, aby nasza społeczność lokalna stawała się bardziej przyjazna i obywatelska.

Czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń pamiętajmy, że to my budujemy i kształtujemy społeczeństwo obywatelskie, to my wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. To my decydujemy o tym, czy w pełni i właściwie wykorzystujemy wolność wywalczoną przez naszych przodków.

Z pozdrowieniami

Tadeusz Kowalski

Burmistrz Tucholi


Czytał mrf.(red.)

Please follow and like us: