13 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XLI sesja Rady Miejskiej w Tucholi

1 min read

25 kwietnia 2014r. (piątek) – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Tucholi.  Początek sesji jak zawsze od godz. 9.00.

Porządek obrad:
1    Stwierdzenie quorum.
2    Otwarcie sesji.
3    Wybór sekretarza  sesji.
4   Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
5  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XL sesji.
6  Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
7  Składanie wniosków i interpelacji.
8  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi.
9   Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej (odrębny materiał)
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuchola na lata 2014 -2018.
11.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.
12.  Informacja o realizacji zamówień publicznych przez Gminę Tuchola w 2013r.
13.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Tuchola w 2013r.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Gminy Tuchola oraz łańcuchów Burmistrza Tucholi i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi.
15.  Wolne wnioski.
16.  Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
17.  Sprawy bieżące.
18.  Zakończenie.

Materiały sesyjne dla wytrwałych: tutaj

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook