27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XV sesja Rady Miejskiej w Tucholi

2 min read

22 listopada 2019 r. – piątek – w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.  Początek sesji o godz.900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza sesji.

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Tucholi 25 października 2019 r.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Tuchola.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Tuchola środków finansowych na realizację zadań w zakresie służby prewencyjnej na terenie miasta Tuchola.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2020 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu dróg gminnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

18. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

19. Informacja o realizacji inwestycji w gminie Tuchola – rok 2019.

20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

21. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne.


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook