25 czerwca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi

3 min read

SONY DSC

30 czerwca 2017r. – piątek w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Tym razem sesja będzie ważna dla mieszkańców jednej z tucholskich ulic, którą IPN postanowił zmienić.

Burmistrz znalazł rozwiązanie tej sprawy, ale lokalne struktury PiS postanowiły wpłynąć na jego decyzję. Doszło nawet do spotkania, gdzie, jak się okazuje, odnalazły się wyimaginowane „haki” na włodarza, który w wolnym czasie wziął udział w spotkaniach, a które dotyczyły obrony samorządów,to zdecydowanie nie spodobało się PiS-wcom. Dziwna sytuacja, jednak włodarz nie ugiął się, jego koncepcja wydaje się być słuszną i zgodną z czekiwaniami mieszkańców,  30 -go czeka nas rozwiązanie problemu.

Początek sesji o godz. 900.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza  sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje z XXXVI sesji.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 7. Składanie wniosków i interpelacji.
 8. Informacja o stanie środowiska w Gminie Tuchola.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2012-2016” za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na okręgi wyborcze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji podziału Gminy Tuchola na stałe obwody głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „15 Lutego” położonej w miejscowości Tuchola.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/223/12 Rady Miejskiej w Tucholi  z dnia 21 grudnia 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Tuchola porozumienia z Powiatem Tucholskim w zakresie dofinansowania świadczeń społecznych dla dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntu z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną w Raciążu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Tuchola dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Tuchola przez inne niż Gmina Tuchola osoby prawne i osoby fizyczne wpisane do ewidencji szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Tuchola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Tuchola.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Tuchola”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Tuchola o nazwie „Mój dom na medal” oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2017 rok.
 21. Wolne wnioski.
 22. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas sesji.
 23. Sprawy bieżące.
 24. Zakończenie.

Załączniki

Format: .pdf Pobierz

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook