Sejm „uwalił” roszczenia Żydów

Estimated read time 2 min read

Słynna ustawa 447 Just uchwalona przez kongresmenów amerykańskich, podczas prezydentury Donalda Trumpa, dotyczyła słynnego skoku środowisk żydowskich na tzw „mienie bezspadkowe”, czyli twór bez umocowania prawnego. Pisaliśmy o tym często, wreszcie w tej sprawie coś się ruszyło. Czy próby wyszlamowania Polski spełzną na niczym?

Społeczna ustawa nawołująca polski parlament do reakcji, trafiła do sejmowej zamrażarki, ale dzisiaj stało się coś niesamowitego na tyle, że środowiska żydowskie zwyczajnie się wściekły. Dlaczego?

Sejm przyjął dziś ustawę, która kończy z dziką reprywatyzacją, która blokuje zgłaszanie kolejnych roszczeń, w tym do tzw. mienia bezspadkowego. Ambasada Izraela protestuje…W przyjętej dziś nowelizacji ustawy określono, iż okres przedawnienia wobec decyzji administracyjnych wydawanych z naruszeniem prawa wynosi 30 lat. De facto uniemożliwi to dochodzenie roszczeń dotyczących decyzji wywłaszczeniowych władz komunistycznych.

Dotychczas w przypadku stwierdzenia sprzeczności takiej decyzji z porządkiem prawnym dawny właściciel lub jego spadkobierca mógł ubiegać się o zwrot mienia lub wystąpić o odszkodowanie. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego pozwoli Państwu Polskiemu uniknąć wielomiliardowych, bezpodstawnych roszczeń wysuwanych za pośrednictwem amerykańskim przez Żydów.W trakcie prac nad projektem ustawy dopisano zapisy, iż nie stwierdza się nieważności decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Z kolei jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
Niepojęte, ale trzeba pochwalić posłów za to, że chwilowo odzyskali rozumy.
_____________________________________
(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza