Konwent Prezydentów Miast w Bydgoszczy

Estimated read time 2 min read

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w czwartek (1 lipca) w posiedzeniu Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W swoim wystąpieniu gospodarz regionu poruszył kwestie związane z budżetem naszego programu regionalnego 2021-2027 i założeniami kujawsko-pomorskiej polityki terytorialnej w nowym okresie programowania, w tym miejskimi obszarami funkcjonalnymi i instrumentem ZIT.

W spotkaniu, którego zasadnicza część odbyła się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, a późniejsza konferencja prasowa w Młynie Rothera, udział wzięli prezydenci i wiceprezydenci pięciu największych miast województwa – prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i wiceprezydent Grudziądza Róża Lewandowska oraz prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego dotyczyło środków rozwojowych dla naszego województwa w perspektywie finansowej 2021-2027. Jak wiadomo, budżet naszego programu regionalnego ma się, według aktualnych ustaleń, zamknąć kwotą 1 753 mln euro. Traktujemy to wciąż jednak jako propozycję, bo póki nie została podpisana Umowa Partnerstwa, o ostatecznym podziale alokacji nie może być mowy. Liczmy też na dodatkowe środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) i Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

Strategia Przyspieszenia 2030+, przyjęta w grudniu 2020 nowa wersja naszego najważniejszego dokumentu programowego, która jest m.in. podstawą do prac nad programem regionalnym nowej perspektywy, zakłada powołanie pięciu miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), obejmujących największe miasta regionu – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław – i ciążące do nich gminy, które, w ramach dedykowanych im budżetów, będą realizować wspólne, ważne lokalne projekty, zaplanowane przez lokalne samorządy. Bydgoski MOF – (19 miast i gmin, 600 tysięcy mieszkańców, powiaty ziemskie bydgoski i nakielski) jest zgodny ze zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych postulatami lokalnych środowisk. Stołeczny obszar rozwoju (SOR), zarządzany przez marszałka województwa, z własnym pakietem projektów, dotyczy najważniejszych z punktu widzenia całego regionu usług publicznych i społecznych – w tym kultury, służby zdrowia, edukacji.

Podczas posiedzenia Konwent Prezydentów przyjął odnoszące się do założeń polityki terytorialnej stanowisko, w którym wzywa do wsparcia działań „prowadzących do umocnienia roli samorządów w pozyskiwaniu i dystrybucji środków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej”.


(red.)

.kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza