80-ta rocznica powstania Gryfa Pomorskiego

Estimated read time 2 min read

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”, kontynuatorka „Gryfa Kaszubskiego” utworzonego na przełomie 1939 i 1940. Była największą na Pomorzu Gdańskim niezależną, podziemną, regionalną organizacją konspiracyjną o charakterze wojskowo-cywilnym. Działała od połowy 1941 r. do końca marca 1945 r. Szczególną aktywność przejawiała na terenach wiejskich i leśnych, prowadząc działania sabotażowe i walkę zbrojną przeciw niemieckiemu okupantowi.

Wczoraj, na tucholskim cmentarzu przy grobie legendarnej postaci Józefa Wryczy ps. „Rawycz”, „Delta”, „Śmiały”, zwany również księdzem generałem, odbyła się podniosła uroczystość w której udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk. Spotkanie prowadził Jan Alfons Wyrowiński, poseł na Sejm w latach 1989–2001 i 2005–2007 (X, I, II, III i V kadencji), senator VII i VIII kadencji (2007–2015), w latach 2011–2015 wicemarszałek Senatu VIII kadencji, od 2019 prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W uroczystościach wziął udział przedstawiciel rodziny ks. Wryczy, który oprócz chwili wspomnień, powrócił na chwilę do treści filmu, który powstawał swego czasu również w Tucholi, a który w całości poświęcony był jego przodkowi. Na szczególne wyróżnienie zasługują wystąpienia dwóch osób, byłego starosty  pana Andrzeja Wegnera oraz ks. Ireneusza Kalfa – proboszcza parafii Bożego Ciała w Tucholi.

Uroczystość nie była nagłośniona w mediach, informacje szczegółowe pojawiły się właśnie w witrynie Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

 

Obejrzyjmy relację…

.


(red.)

 

 

 

 

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza