Trwają prace na drodze Kamienica-Bagienica

Estimated read time 1 min read

Trwa realizacja zadania pn.,,Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagienica od km 0+020 do km 1+700 dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 284.783,00 zł tj. 50% wartości całkowitej zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 569.567,49 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane do 30  września 2021 r.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza