Kolejna „powiatówka” w remoncie

Estimated read time 1 min read

Tym razem w gm. Kęsowo i choć informowaliśmy o trwającej inwestycji, wzbogacimy materiał o kadry z wczoraj.

Remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo – Drożdzienica od km 19+500 do km 22+610.

24 września 2021 r. Powiat Tucholski działający przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi podpisał umowę na realizację zadania pn.,, Remont drogi powiatowej nr 1010C na odcinku Kęsowo – Drożdzienica od km 19+500 do km 22+610”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.473.569,09 zł. Zadanie w 50% zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 50% to wkład własny Powiatu Tucholskiego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz wyremontowanie odcinka drogi o długości 3110 mb. Remont obejmuję min. nawierzchnie, zjazdy, pobocza, skrzyżowania. Wykonane zostaną również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedziba w Kozłowie do dnia 24.12.2021 r.

*


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza