XXXI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 2 min read
XXXI sesja Rady Powiatu Tucholskiego odbędzie się 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9.00 i będzie prowadzona zdalnie, za pośrednictwem światowej sieci. Innymi słowy powracają procedury znane od marca ubiegłego roku.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 7. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2020/2021.
 8. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu – funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 9. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2022.
 16. Składanie zapytań i interpelacji.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza