Postępowanie ws. budowy kompostowni zostaje umorzone

Estimated read time 1 min read

Spółka Geotrans S.A. z Wrocławia, która zamierzała w Tucholi wybudować kompostownię, wycofała swój wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismo w tej sprawie wpłynęło w poniedziałek (3.01) do burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego.

Przypomnijmy, że wniosek dotyczył przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych odraz odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zbieranych w miejscowości Tuchola”.

Jego wycofanie oznacza umorzenie postępowania.

Treść pisma:

„Niniejszym wycofuję wniosek z dnia 1 kwietnia 2021 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych odraz odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zbieranych w miejscowości Tuchola”. Mając powyższe na uwadze, dalsze jego procedowanie staje się bezzasadne”.

Pismo podpisane przez Przemysława Wojciechowskiego, dyrektora ds. strategicznych i kontroli Geotrans S.A.

Do tematu powrócimy prawdopodobnie już jutro w materiale specjalnym.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza