Komunikat Starosty Tucholskiego po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbytego w dniu 11 stycznia 2022

Estimated read time 6 min read

Przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi:

 

W związku z trwającą epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców Powiatu Tucholskiego, przypomina o obowiązku przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów uregulowanych w przepisach prawa.

Nie rekomenduje się:

organizowania imprez kulturalnych w pomieszczeniach zamkniętych i zaleca się powściągliwość w organizowaniu innych uroczystości i spotkań, gdyż związane jest to z gromadzeniem się ludności w jednym miejscu, co niesie za sobą zwiększone ryzyko szerzenia się zakażeń.

 

Stosowanie osłony na usta i nos w postaci maseczki w przestrzeni publicznej, w pomieszczeniach zamkniętych tj. w obiektach użyteczności publicznej, sklepach, restauracjach, środkach komunikacji itp. jest obowiązkowe, a konieczne spotkania, zebrania i inne kontakty społeczne w pomieszczeniach powinny odbywać się w reżimie sanitarnym.

 

Zaszczepienie się przeciwko COVID-19

jest jedynym, słusznym i odpowiedzialnym działaniem.

 ****

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi

 

Wirus zjadliwej grypy ptaków HPAI

 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski, w z związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Pamiętowo, gm. Kęsowo, wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania tej choroby.

Obszar objęty ograniczeniami w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków uznano za obszar zagrożony chorobą. Na tym obszarze wprowadzono m.in.:

– nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w zamknięciu

– nakaz stosowania i przestrzegania zasad bioasekuracji

– nakaz przechowywania paszy w miejscu, do którego dostępu nie będzie mieć dzikie ptactwo

– zakaz przemieszczania drobiu w obrębie strefy

– zakaz wywożenia i rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych

 

Obszar zagrożony jest oznakowany na drogach wjazdowych do strefy tablicami o następującej treści: UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY oraz UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY.

 

 

Szanowni Mieszkańcy

 

WIRUS ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NIE STANOWI ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA I NIE POWODUJE ZAKAŻENIA

 

 

Masz pytania skontaktuj się z  

Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w Tucholi:

  1. Kopernika 2, 89-500 Tuchola

tel. 523363075

fax 523363075

e-mail: tuchola.piw@wp.pl

 

 ***

 

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi:

 

Bezpieczne ferie

 

Od 17 stycznia 2022 r. rozpoczynają się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W tym okresie należy spodziewać się na drogach wzmożonego ruchu autokarowego i samochodowego związanego z wyjazdami.

Niezależnie od środka komunikacji podróż powinna być dla wszystkich bezpieczna. Policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów oraz stan techniczny pojazdów.

Niezależnie od pokonywanej odległości, kierujący powinien zawsze prowadzić pojazd tak, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

 

Nowy taryfikator mandatów

Od 1 stycznia 2022 roku funkcjonuje nowy taryfikator mandatów, który podniósł wysokość grzywien za najbardziej niebezpiecznie i nieodpowiedzialne wykroczenia na drodze. Do 30 tysięcy złotych wzrosła też maksymalna grzywna, jaką może nałożyć sąd. Zmiany wprowadzono w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nowa ustawa podwyższa grzywny za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych, niewłaściwe wyprzedzanie i znaczne przekroczenie prędkości. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, czy jazda po chodniku, to minimum 1,5 tysiąca złotych grzywny. Dodatkowo, jeśli sprawca spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Minimum 1 tysiąc złotych grzywny zapłaci kierowca, który nie zastosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym. Nowe przepisy wprowadzają też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę minimum 1,5 tysiąca złotych za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień. Wprowadzono wyższe grzywny, m.in. nawet 2,5 tysiąca złotych za przekroczenie prędkości o ponad 71 km/h, kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu – minimum 2,5 tysiąca złotych, nieprawidłowe przechodzenie lub przejeżdżanie przez przejazd kolejowy – minimum 2 tysiące złotych, a także niewskazanie komu powierzyliśmy do kierowania nasz pojazd nawet do  8 tysięcy złotych mandatu karnego.

Podwyższenie grzywien za najbardziej niebezpieczne wykroczenia na drodze, ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

***

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

 

 „CZAD CICHY ZABÓJCA”

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub instalacji grzewczych. W tym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest to gaz niewidoczny oraz nie mający smaku, ani zapachu.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji.
  6. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
  7. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Zainstaluj czujkę tlenku węgla.


(red.)

Mat. Starosta Tucholski

 

 

 

 

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza