0 3 min 2 lata

Kochamy strażaków za to, że są, że niosą pomoc, ratują, wspierają, nie znają strachu i są zawsze do dyspozycji. To prawdy oczywiste, wraz z nimi cieszymy się nie tylko z ich sukcesów, ale także ze szczęśliwych powrotów z akcji. Gostycyńscy strażacy, podobnie jak inni ich koledzy i koleżanki, to ludzie pasji, radość jest tym większa, że w ich szeregach są też urocze „strażaczki”. Strażacy z Gostycyna mieli dzisiaj ważny dzień, który zrelacjonujemy w specjalnym materiale filmowym, a który jest jeszcze przed nami.

Pod koniec ubiegłego roku, Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski złożył wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodziły z funduszu COVID-19.

Gostycyński samorząd uzyskał spore wsparcie finansowe ( mln złotych!), a to przeznaczono na zadanie pn.  Gminne Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców.To wydarzenie spowodowało, że gostycyńska remiza przejdzie prawdziwą metamorfozę.

Zmodernizowany budynek będzie stanowił siedzibę dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dla Centrum Monitoringu Wizyjnego wyposażonego w kamery wizyjne i nowoczesny sprzęt komputerowy. Dane z Centrum będą służyły miejscowej policji i służbom medycznym do dalszych działań operacyjnych. Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt sali konferencyjnej celem prowadzenia szkoleń i spotkań, tzw. doskonalenia zawodowego strażaków w wybranych obszarach edukacji dla bezpieczeństwa. W rozbudowanym obszarze mieścić się będzie odrębny lokal dla Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gostycyn. W gminie funkcjonuje 7 jednostek OSP. Członkowie OSP- to ogółem: 194 strażaków.

Oddajmy głos Piotrowi Napiontkowi, prezesowi OSP w Gostycynie.


(red.)

Materiał realizowany wspólnie z radiem PiK.