Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

5 min 2 lata

Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu. Możliwość zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych […]

Ciekawostki NEWSROOM TOKiS pomaga Z Polski i ze świata