Przebudowa przepompowni ścieków w Kęsowie

Estimated read time 1 min read

Trwa „Przebudowa przepompowni ścieków w Kęsowie wraz z przebudową punktu zlewnego”. To druga pod względem wielkości przepompownia sieciowa na terenie gminy Kęsowo. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel Sp. z o.o. z Chojnic.

Zadanie obejmuje budowę zadaszenia punktu zlewnego (roboty ziemne i fundamentowe, konstrukcja wiaty, pokrycie dachowe), utwardzenie terenu, montaż stacji zlewnej ścieków, ogrodzenie, kanalizację sanitarną, zewnętrzną instalację wodociągową, instalację oświetleniową oraz zakup sprzętu do obsługi i konserwacji.

Całkowita wartość inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz nadzorem inwestorskim to 462 418,16 złotych, w tym dofinansowanie unijne 294 236 złotych. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 kwietnia 2022 r.


(red.)

FB Kęsowo

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza