100-lecie Służby Cywilnej

Estimated read time 3 min read

100 lat temu, 17 lutego 1922 roku, w niespełna trzy lata od odzyskania przez Polskę niepodległości, Sejm uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej. Służba cywilna stanowiła istotny element odradzającej się państwowości i bez wątpienia usprawniła proces odbudowy instytucji państwa polskiego, a fundament tej działalności stanowili urzędnicy służby cywilnej.

 

Według Konstytucji RP korpus służby cywilnej działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP).

Odbudowa bytu państwowego byłaby niemożliwa bez prężnej, profesjonalnej służby cywilnej i od niej zaczęła tworzenie niepodległej struktury państwowej odradzająca się Polska. Nie było to łatwe, bo w poszczególnych zaborach istniały różne systemy. Model służby cywilnej tworzony w 1918 roku czerpał więc po części z rozwiązań funkcjonujących w administracji zaborców. Rozpoczęcie działalności przez służbę cywilną było pierwszym sygnałem, że „Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”.

Ustawa o służbie państwowej weszła w życie 17 lutego 1922 roku i obowiązywała aż do wybuchu wojny, a potem jeszcze przez 30 lat w powojennej Polsce. W 1974 roku została zniesiona przez znowelizowany kodeks pracy. Po przełomie 1989 roku powstawały różne koncepcje nowoczesnej służby cywilnej, wreszcie w lipcu 1996 roku przyjęto nową ustawę. Została ona zmieniona w marcu 2009 roku i obowiązuje do dzisiaj.

W Policji święto służby cywilnej obchodzone jest od 2009 roku.

W naszej formacji zatrudnionych jest 24 600 pracowników – w tym ponad 11 tysięcy to członkowie korpusu służby cywilnej, z czego ponad 9 tysięcy stanowią kobiety. Wszyscy oni, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważną pracę, wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji.

W jednostkach w całym kraju pracownicy pełnią najróżniejsze funkcje – m.in. dbają o komputery, wprowadzają dane do systemów, z których później korzystają funkcjonariusze, naprawiają i konserwują sprzęt i radiowozy, organizują przetargi na zakup środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania komend, zarządzają logistyką w komendach wojewódzkich, są naczelnikami wydziałów. Dobór na stanowiska w służbie cywilnej wymusza odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia, dlatego nie trafiają tu ludzie z przypadku – są ambitni i profesjonalni.

Wysokie notowania polskiej Policji w społeczeństwie są w dużej mierze także zasługą zaangażowania i profesjonalizmu pracowników służby cywilnej, co też niejednokrotnie podczas uroczystych spotkań podkreślają przełożeni.

100-lecie służby cywilnej to doskonała okazja, aby podkreślić ważną rolę pracowników i podziękować za trud włożony w funkcjonowanie formacji, a także poprawę bezpieczeństwa obywateli.


KPP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza