0 2 min 2 lata

24 lutego odbyła się w urzędzie narada dotycząca realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.

W spotkaniu uczestniczyli wójt Ireneusz Kucharski, inspektor gminny ds. zarządzania kryzysowego Danuta Jawor, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,  przedstawiciele OSP, kierownik PCZK w Tucholi  Krzysztof Szulczyk oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tucholi Michał Mikołajczak . Podsumowano podejmowane działania z zakresu bezpieczeństwa na terenie gminy w roku 2021. Poruszono problematykę braku łączności w przypadkach zakłóceń dostaw energii. Lekarz Weterynarii omówił ostatnie działania służb weterynaryjnych po wystąpieniu zjadliwej grypy ptaków na terenie sąsiedniej gminy. Pan Wójt podziękował wszystkim strażakom za działania podczas ostatnich bardzo silnych wiatrów.

Podjęto dyskusję na temat aktualnej sytuacji na świecie i roli gminy w zakresie realizacji zadań jakie mogą zostać nałożone na samorządy. Kierownicy podległych jednostek zostali poinformowani o obowiązku aktualizacji dokumentacji.


(red.)

gostycyn.pl