Pomoc Ukrainie: podstawa prawna

Estimated read time 1 min read

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pełną treść ustawy można znaleźć tutaj

Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu uchodźców, szczególne zasady powierzenia im pracy, kwestie pomocy zapewnianej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie, jak też inne kwestie związane z tym tematem.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza